தேசிய அறிவியல் தினம்

மறைந்த இயற்பியலாய்வாளர் சர். சி.வி. ராமன் அவர்களின் 'ராமன் விளைவு'' கண்டுபிடிப்பின் காரணமாக, வருடா வருடம் பிப்ரவரி 28ஆம் நாள் "தேசிய அறிவியல் தினம்" ஆகக் கொண்டாடப்படுகிறது. 

1928ல் இந்த தினத்தில் தான் அவரது ராமன் விளைவு கண்டுபிடிப்பிற்காக, 1930ல் நோபல் பரிசு பெற்றார். இதை நினைவுபடுத்திக் கூறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் இன்றைய தினம் தேசிய அறிவியல் தினமாக அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டாடப்படுகிறது.


இயற்பெயர் - சந்திரசேகர வெங்கட ராமன்
 

தோற்றம் ‍- 07.11.1888
 

மறைவு - 21.11.1970

No comments:

Post a Comment